POUŽITÍ
od jednoduchých měřicích přípravků po stanice s mnoha snímači
statické měřicí úlohy (rozměry) i dynamické úlohy (např. házení)
různá speciální laboratorní měřidla (např. Pro kontrolu koncových měrek
měření s indukčnostními snímači jsou porovnávací, zařízení se periodicky kalibrují nástavným kusem se známými mírami
SNÍMAČE
indukčnostní systém koncepce "half bridge" i "LVDT"
různé vnější konstrukce (tužkové, páčkové, ...)
připojovací konektor DB9 obsahuje paměť individuálních linearizačních konstant, získaných při kalibraci snímače proti certifikované referenci
VYHODNOCOVACÍ  JEDNOTKY
jsou to systémové komponenty bez zobrazovacích a ovládacích prvlů, určené k zabudování do mechanických částí měřidel a stanic
na vstupech jednotek jsou snímače, výstupem jsou aktuální číslicové hodnoty polohy snímacího dotyku vůči elektrické nule snímače, komunikované jako paketová data sériovým rozhraním do vyššího systému (PC / PLC)
jednotky podle provedení podporují vždy jedno z typů rozhraní: USB, RS232, RS485, PROFIBUS
formát výstupních dat: binární nebo ASCII
digitální měřicí princip - frekvenční, nikoliv mostové zpracováníi
měřicí rozsah jediný, rovný celému pracovnímu zdvihu snímače
volitelné rozlišení 1-0.01um v celém pracovním zdvihu snímače
číslicová korekce zbytkové nelinearity snímače s možností rozšířit jeho využitelný zdvih
jednotky jsou vybaveny několika binárními I/O linkami k obsluze např. pneu prvků, koncových snímačů, ...

PŘÍKLADY  APLIKACÍ (mechanické části různých výrobců)