ČÍSLICOVÁ  LINEARIZACE  SNÍMAČŮ

Indukčnostní systém se dvěma válcovými cívkami má typicky průběh chyby linearity, někdy
označovaný jako S křivka:
Průběh odchylek linearity je zjištěn při kalibraci na referenčním zařízení a aproximován
polynomem. Koeficienty polynomu jsou uloženy do trvalé paměti. Ta je fyzicky unístěna v
DB9 konektoru každého snímače, čili snímače jsou volně zaměnitelné.
Vyhodnocovací jednotka po zapnutí napájení načte konstanty všech snímačů. Dále potom
přepočtem trvale koriguje chybu linearity. Metoda umožní i rozšířit využitelný pracovní zdvih.